HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2022

Thực hiện hướng dẫn số 594/HDPH-PNV-LĐLĐ, ngày 24/10/2022 của Liên đoàn lao động huyện Tháp Mười, hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022.

Được sự cho phép của các cấp lãnh đạo, ngày 09/12/2022, Công đoàn Trường TH Mỹ Quý 3 tổ chức Hội nghị viên chức năm 2022.

Đến dự Hội nghị hôm nay, có tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

* Đoàn chủ tịch hội nghị gồm:

– Ông Đặng Tấn Văn Hoa – BTCB – HT nhà trường

– Bà Nguyễn Thị Cẩm Bình – PHT nhà trường

– Ông Trương Phi Hùng – PHT nhà trường

– Ông Nguyễn Tấn Tài – CTCĐ trường

Thư ký hội nghị:

– Bà Nguyễn Nhựt Minh – Nhân viên TVTB

– Bà Dương Thị Ý Nhi – Giáo viên TPT Đội

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, báo cáo thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị và các nội dung khác có liên quan.

Hội nghị thảo luận và giải trình một số thắc mắc của viên chức.

Trong hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới gồm;

– Bà Tống Thị Hồng Thủy

– Bà Nguyễn Nhựt Minh

– Bà Lê Thị Ngọc Thu

Hội nghị cơ bản thành công tốt đẹp, tập thể CBGV, NV của trường quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị viên chức năm 2022.

z3946365188366_3dbb57f1a03bdbecd23c8b70e9782d71 z3946365189672_6a8780d509d2a6b0c333c6c1d60dcdfa z3946365147985_af0c0e33d86d4a6809bde85dc855b210