ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTCHU ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban tổ chức huyện ủy Tháp Mười hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp, đồng thời thực hiện Kế hoạch  số 79-KH/ĐU ngày 18/11/2019 về việc hướng dẫn Đại hội cho bộ. Vào ngày 20/2/2020 chi bộ trường TH Mỹ Quý 3 tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ và đã bầu ra được bí thư, phó bí thư để lãnh đạo đơn vị về mặt tư tưởng, chính trị và các hoạt động giáo dục của nhà trường, Đại hội thành công cũng là một sự đoàn kết của tập thể chi bộ nhà trường nhằm để đưa nhà trường ngày một phát triển hơn.

IMG_2217[1]        IMG_2220[1]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *