TUYÊN TRUYỀN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016

IMG_1434Thực hiện hướng dẫn cuả Huyện Đoàn Tháp Mười về việc tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016. Vừa qua vào tiết sinh hoạt dưới cờ Trường TH Mỹ Quý 3 đã tổ chức tuyên truyền cho giáo viên nắm biết Luật trẻ em năm 2016. Qua buổi tuyên truyền giúp cho các em biết và thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình.